Correcties & Aanvullingen

Televizier-ring

Onder de foto van de uitreiking van de Televizier-ring (in de krant van vrijdag 20 september, pagina 2) stond dat de prijs is gewonnen door Chiem van Houwelingen. Zijn naam is Chiem van Houweninge.