Cartoon

Voor 1999 hebben we derhalve besloten de deining, de golven, de stroming en het buiswater af te schaffen! Wat de zee betreft, dat zullen we later wel zien! [Plantu in Le Monde naar aanleiding van het akkoord dat de EU-lidstaten dit weekeinde in Dublin bereikten over een nieuw Europees monetair stelsel].