Bolkestein

DE GOOI- EN EEMLANDER

De inhoud van de brief laat aan duidelijkheid niets te wensen over. [...] Geconcludeerd (kan worden) dat Bolkestein zijn boekje te buiten is gegaan. Erger nog dan destijds zijn CDA-collega Brinkman, die als gevolg van zijn omstreden commissariaat zijn politieke positie moest opgeven. Bolkestein heeft laten weten “niets onoorbaars te hebben gedaan”. Hij zal later (“zo nodig”) zijn visie geven. Die mogelijkheid moet hem geboden worden. Maar alleen al met zijn niet te weerleggen brief aan minister Borst heeft hij zich als Kamerlid onmogelijk gemaakt.