Bolkestein

DE TELEGRAAF

Het is in het algemeen een goede zaak wanneer leden van de Tweede Kamer ook buiten het parlement een functie bekleden. Dat brengt hen in contact met de werkelijkheid. Dat is nuttig omdat zij bij hun politieke bezigheden in Den Haag meestal gedwongen zijn zich met abstracte problemen bezig te houden. Een vereiste daarbij is dat zij zich uiterst terughoudend moeten opstellen als beide werkzaamheden met elkaar kunnen conflicteren.[...]

(Bolkestein) had behoren te weten dat anderen dat wel erg subtiele onderscheid tussen politicus en koopman niet altijd maken en zich overigens ook door de fractievoorzitter onder politieke druk gezet kunnen voelen. Hij had het dan ook nooit tot deze belangverstrengeling mogen laten komen en moet, nu dit eenmaal toch is gebeurd, zijn band met het bedrijf heroverwegen.