Bolkestein

ALGEMEEN DAGBLAD

Zelden is een duidelijker geval van ongepaste verstrengeling van belangen genoteerd als Bolkestein hier laat zien. Een politicus op dit niveau kan zijn pet nu eenmaal niet simpel verruilen voor die van commissaris van een bedrijf en vervolgens doen alsof die posities niets met elkaar te maken hebben. [...]

Bij dit alles is het de vraag of Bolkestein nog wel in staat is de politieke en maatschappelijke verhoudingen adequaat te beoordelen. Een fractievoorzitter die een minister zo schaamteloos aanzet zijn persoonlijke belang te dienen en denkt dat dit de gewoonste zaak van de wereld is, is voor de publieke zaak in wezen al reddeloos verloren.