Bolkestein

TROUW

In een democratie moeten kiezers erop kunnen vertrouwen dat de door hen gekozen volksvertegenwoordigers 'zonder last of ruggenspraak' hun stem uitbrengen. Vanzelfsprekend zullen in die stem de opvattingen doorklinken van zijn of haar partij, of van elders uit de samenleving. Maar uiteindelijk moet de kiezer er toch van op aan kunnen dat het echt de stem van het Kamerlid is en van niemand anders. [...] Bij de kiezers zal toch de indruk overheersen dat Bolkestein zich als duurbetaalde boodschappenjongen heeft laten gebruiken. Z'on suggestie is schadelijk voor het aanzien van de politiek. Het is daarom een gotspe van de VVD-leider te menen deze zaak met een schouderophaal af te kunnen doen. Hij zal moeten uitleggen waarom hij de kiezer recht in de ogen denkt te kunnen zien.