Bolkestein

HET PAROOL

Voeling houden met de samenleving is één ding; de onafhankelijkheid van de politicus op het spel zetten echter iets heel anders. De onthullingen van het tv-actualiteitenprogramma Netwerk toonden aan, dat Bolkestein zijn commissariaat bij MSD en zijn politieke positie wel erg vermengt. Het gewicht van politicus (fractievoorzitter, politiek leider, oud-minister) laten gelden om een privé zakelijk belang te dienen, is zonder meer onaanvaardbaar. [...] Dergelijk optreden is schadelijk voor het aanzien van de politiek in het algemeen en voor de positie van Bolkestein in het bijzonder. De VVD-leider doet er goed aan zoiets niet te bagatelliseren en zo snel mogelijk zijn verklaring te geven voor deze gang van zaken. Zolang dat niet is gebeurd, heeft hij de schijn tegen dat hij zijn positie, die de kiezers hem hebben gegund, gebruikt voor eigen doeleinden.