'Bijzondere bijstand wordt bemoeilijkt'

ROTTERDAM, 24 SEPT. De sociale dienst in Rotterdam voert feitelijk een ontmoedigingsbeleid bij aanvragen voor bijzondere bijstand. Het aantal formaliteiten waaraan klanten moeten voldoen is zo groot dat cliënten zich gekleineerd voelen. De nadruk op controle in de nieuwe Bijstandswet zal die drempels volgend jaar slechts verhogen.

Dit concludeert het 'Kwaliteitspanel Rotterdam', een instantie die gemeentelijke en gesubsidieerde dienstverlening controleert. Het Kwaliteitspanel heeft 140 klanten van de bijzondere bijstand geënquêteerd. De bijzondere bijstand is een regeling die mensen die op of onder de armoedegrens leven, steunt bij bijzondere kosten, zoals de aanschaf van een nieuwe wasmachine. Vorig jaar is de regeling naar de gemeenten gedecentraliseerd.

De gemeente Rotterdam schreef dat de bijzondere bijstand “de kern moet worden van de gemeentelijke armoedebestrijding”. Tot dusver blijkt echter elk jaar een fors bedrag aan bijzondere bijstand over te schieten.

Volgens het Kwaliteitspanel is dit het gevolg van het “sterke accent op controle, verificatie en uitstroom in de sociale zekerheid”. Met name voor cliënten die geen uitkering van de sociale dienst ontvangen, is het aanvragen van bijzondere bijstand een “bureaucratische hindernissenloop”: het invullen van zes tot acht formulieren blijkt standaard. Die formulieren zijn zo ingewikkeld, dat de meeste cliënten hulp nodig hadden bij het invullen.

Het panel wil dat procedures simpeler worden en de uitkering ruimhartiger wordt toegekend. Ook moeten de aanvraagformulieren gemakkelijker verkrijgbaar zijn.