Beeldende kunst

In NRC HANDELSBLAD van 19 september staat dat de Visitatiecommissie beeldende kunst en vormgeving in het recente rapport heeft geconstateerd “dat veel afgestudeerde autonome beeldende kunstenaars onder de maat presteren”.

De visitatiecommissie doet die constatering echter niet. Zij schrijft letterlijk: “Zowel in het werkveld als op de academies leeft de overtuiging dat veel afgestudeerde autonoom kunstenaars onder de maat presteren”. Hier wordt dus gesuggereerd dat de academies vinden dat veel van hun afgestudeerden onder de maat zijn. Ik kan u mededelen dat in ieder geval op de academie waar ik werk, de Gerrit Rietveld Academie, die overtuiging helemaal niet leeft en ik durf te zeggen dat dat geldt voor de meeste Nederlandse academies. We zouden ook geen knip voor de neus waard zijn als wij dat vonden.

Het is ergerlijk dat een commissie die mede tot taak heeft het niveau van de afgestudeerden bij haar beoordeling te betrekken, die verantwoordelijkheid niet neemt maar zich verschuilt achter de, vermeende en niet onderbouwde, mening van derden.

    • René van der Land
    • Lid College van Bestuur Gerrit Rietveld Academie