VVD-leider in het nauw door commissarisfunctie

DEN HAAG, 23 SEPT. VVD-fractieleider F. Bolkestein heeft gepoogd het beleid van minister Borst (Volksgezondheid) te beïnvloeden in het belang van het farmaceutisch bedrijf MSD. Bolkestein is commissaris bij dit bedrijf.

Dit heeft het televisieprogramma Netwerk gisteravond gemeld. Op 11 mei 1995 schreef Bolkestein een brief aan het huisadres van de minister (“Mevrouw de minister, beste Els”) waarin hij vroeg om toelating van het geneesmiddel Cozaar tot het geneesmiddelenvergoedingsysteem. MSD had belang hierbij. Bolkestein schreef dat hij zich tot Borst richtte “in mijn hoedanigheid van commissaris van Merck, Sharp & Dohme”. Bolkestein schreef de brief op privé-papier.

Volgens fractieleider Rosenmöller (GroenLinks) heeft Bolkestein zich schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. Hiermee is volgens hem de geloofwaardigheid van Bolkestein in het geding gekomen. Tevens heeft Rosenmöller vandaag aan minister Borst gevraagd in hoeverre zij zich iets van de interventies van Bolkestein heeft aangetrokken. Het ministerie van VWS heeft vanmorgen laten weten dat dit niet het geval is, en dat het gehandeld heeft volgens de wettelijk voorgeschreven procedures. Het SP-Kamerlid Marijnissen heeft de minister gevraagd haar contacten met Bolkestein openbaar te maken. De SP is tegen betaalde bijbanen van Kamerleden. Bolkestein ontvangt ƒ 30.000 per jaar voor het commissariaat, dat is aangemeld bij de Tweede Kamer. De grote fracties hebben terughoudend gereageerd.

Volgens de woordvoerder van Bolkestein “is alles volkomen volgens de regels gegaan, hetgeen je van die tv-uitzending niet kan zeggen. Daar wordt het beeld opgehangen dat een politicus zijn positie misbruikt om geld te verdienen, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo”. Bolkestein wil niet reageren. Hij verblijft op dit moment op Cyprus, als voorzitter van de Liberale Internationale. Bolkestein is niet van plan deze week terug te keren en zal pas volgende week een toelichting aan zijn fractie geven, aldus zijn woordvoerder. De top van de VVD-fractie vindt de zaak “opgeklopt” en heeft er begrip voor dat Bolkestein niet voortijdig terugkeert. Wel zal de fractie morgen tijdens haar wekelijkse vergadering aandacht aan de kwestie besteden. Het VVD-hoofdbestuur wacht met een reactie totdat Bolkestein zijn toelichting heeft gegeven.

Vice-fractievoorzitter Korthals zei vanmorgen: “Ik ben niet van de tv-uitzending geschrokken. Het heeft natuurlijk wel een impact, maar het is overdreven zoals het nu in de media naar voren komt. Ik zie geen aanleiding om Bolkestein vanuit Cyprus hierheen te halen, we moeten ons dat door de pers niet laten opleggen. Van de andere kant kun je niet om de media heen. Het kan zijn dat als we de zaak morgen bespreken de vraag opkomt of Bolkestein eerder terug moet komen. Maar hij zal er weinig voor voelen.”

Pagina 3: 'Bolkestein ook tegen Prijzenwet'

Bolkestein zou zich volgens Netwerk ook verzet hebben tegen de Prijzenwet, waardoor de prijzen van geneesmiddelen met gemiddeld 20 procent naar beneden zijn gegaan. MSD was fel tegenstander van deze bezuinigingsmaatregel. Bolkestein heeft in de Tweede Kamer overigens vóór de Prijzenwet gestemd.

Verder zou Bolkestein zich met de prijs van het MSD-medicijn Zocor hebben bemoeid. Een woordvoerder van het ministerie van VWS bevestigt dat er contact is geweest tussen Bolkestein en Borst over deze kwestie, maar zegt erbij dit contact te beschouwen als regulier onderdeel van de contacten in politiek actuele discussies. Tijdens de discussies over Zocor op het departement waarschuwde de directeur Geneesmiddelenvoorziening, dr. C. de Vos, de minister schriftelijk voor een mogelijke, nieuwe interventie van Bolkestein.

Minister Borst liet gisteren desgevraagd weten dat het aannemen van een commissariaat de eigen verantwoordelijkheid van een politicus is. “Zolang men vasthoudt aan belangenscheiding en publieke openheid, hoeven er geen bezwaren te zijn. Persoonlijk zou ik ervoor kiezen geen bemoeienis te hebben met een daarmee verbonden beleidsveld, om zodoende politiek en maatschappelijk functioneren duidelijk te scheiden”, aldus de minister.

MSD heeft in Nederland de afgelopen jaren 300 miljoen gulden geïnvesteerd. Terwijl vijf andere vestigingen in Europa werden gesloten, is het bedrijf in Haarlem uitgebreid, onder meer door de produktie van het geneesmiddel Cozaar en een nieuwe aids-remmer.