TIME

Veel Duitsland deze week in Time, dat in 22 pagina's een poging doet tot een brede, politiek en economie omvattende, greep. Politiek: het zal met Duitsland nooit meer worden wat het geweest is. De verhuizing van de regering van Bonn naar Berlijn zal tot een fundamentele heroriëntatie leiden, ook in de buitenlandse politiek die al assertiever begint te worden.

Economisch: het is met het naoorlogse Duitsland als in Thomas Mann's roman 'Buddenbrooks', aldus de Saksische premier Biedenkopf: de eerste generatie zet de zaak op, de tweede generatie bouwt deze uit en de derde generatie geeft alles uit. In een vraaggesprek met bondskanselier Kohl passeren alle heikele kwesties nog eens de revue: “Er wordt veel gesproken over een crisis in de Amerikaans-Duitse verhoudingen. Deelt u die vrees?” “Nee, helemaal niet.” “Wat gaat er door u heen als u op 31 oktober langer hebt geregeerd dan Adenauer?” “Dat wekt bij mij geen enkele emotie. Ik ben maar van heel gewone komaf.”