Stakingen dreigen in Frankrijk

ROTTERDAM, 23 SEPT. De Franse ambtenarenbonden bereiden opnieuw grootscheepse stakingen voor als protest tegen de bezuinigingsplannen van de regering-Juppé. Als de regering blijft weigeren de plannen bij te stellen, willen de bonden dat alle vier miljoen ambtenaren op 17 oktober 24 uur lang het werk neerleggen.

Dit weekeinde had in Parijs een demonstratie plaats tegen de voorgenomen saneringen bij veel Franse staatsbedrijven. Bijna 15.000 ambtenaren en gepensioneerden waren naar de hoofdstad gekomen om te protesteren, 5.000 minder dan de vakbonden aanvankelijk hadden voorspeld. De deelnemers keerden zich onder andere tegen de ontslaggolf in de Franse defensie-industrie en tegen de plannen om het sociale zekerheidsstelsel aan te pakken. Ook de voorstellen om de staatsbedrijven zoveel mogelijk te privatiseren vallen bij de meeste ambtenaren niet in goede aarde.

De ambtenarenbonden eisen dat de regering afziet van haar voornemen om de salarissen van het overheidspersoneel te bevriezen. Ook willen ze overleg over de plannen om het aantal ambtenaren met een paar duizend te verminderen. De bonden vrezen dat die afslanking nog maar het begin is.

De bezuinigingsplannen van de regering-Juppé zorgen reeds maanden voor veel arbeidsonrust in Frankrijk. Eind vorig jaar lag een groot deel van het economisch leven bijna vier weken lang stil als gevolg van massale stakingen tegen deze voorstellen. Hoewel de regering-Juppé uiteindelijk een aantal van de eisen van de vakbonden inwilligde, bleef het grootste deel van het bezuinigingspakket overeind.

Tot nu toe leken de ambtenarenbonden er niet op uit om de grootscheepse stakingen van herfst 1995 te herhalen. Ze slaagden er niet in met elkaar op één lijn te komen. In Frankrijk is negen procent van de beroepsbevolking bij een vakbond aangesloten (in Nederland is ruim een kwart vakbondslid).