Staking bij Douwe Egberts na akkoord over CAO afgelast

LEEUWARDEN, 23 SEPT. Op het laatste moment hebben bonden en directie van Douwe Egberts in het weekeinde een principe-akkoord gesloten over twee nieuwe CAO's. Hierdoor zijn stakingen in de elf vestigingen (4200 werknemers) van DE, die vanaf vandaag voor 72 uur gepland stonden, afgelast.

Afgesproken is dat 3600 personeelsleden in de koffie- en voedingsmiddelensector een structurele loonsverhoging krijgen van 5,75 procent, die in fases zal worden ingevoerd. Voor de groep van 800 werknemers in persoonlijke verzorging en huishoudelijke sector (onder meer Prodent, Dobbelman, Sanex en Biotex) stijgt het loon 5,25 procent.

De twee nieuwe CAO's lopen af over respectievelijk 27 en 24 maanden. De onderhandelingen over een nieuwe CAO sleepten zich al maanden voort. Naast een geschil over een verhoging van het loon, bestonden er ook meningsverschillen over de arbeidstijden, het gebruik van uitzendkrachten en de vervanging van de Vut door een systeem van flexibele pensioenen. In het akkoord is vastgelegd dat de directie alleen uitzendkrachten mag inhuren na overleg met bonden en ondernemingsraad. Een verlenging van arbeidstijden, wat DE wilde, is van de baan, maar de eis van de bonden om de Vut-regeling te handhaven, niet. De Vut wordt omgebouwd tot een systeem van flexibele pensionering op 62-jarige leeftijd met 80 procent van het brutoloon. Volgens DE is dit nodig om de arbeidskosten niet verder te laten stijgen, waardoor de concurrentie met lage-lonen landen het hoofd kan worden geboden.

De directie is tevreden over het akkoord. “Dit is een verantwoorde CAO.” De bonden zijn dat eveneens. “We hebben vier van de vijf eisen binnen. Dit is een dijk van een regeling”, aldus districtsbestuurder H. Roeten van de Industrie- en Voedingsbond CNV in Friesland. Volgens hem is de directie geschrokken van de grote mate van actiebereidheid van het personeel. “Die was gigantisch. De werknemers vonden dat ze te weinig meeprofiteerden van de winstgroei van 17,1 procent van het concern.” Nooit eerder was er gestaakt in DE-fabrieken. Volgens Roeten was de directie bang voor verlies van marktaandeel.