Rotterdam wil vrije baan voor zakenverkeer

ROTTERDAM, 23 SEPT. Het zakelijk verkeer in Rotterdam gaat op aparte wegen elektronisch op rekening rijden. De opbrengst komt ten goede aan de regionale economie. Niet-betalende weggebruikers moeten op files rekenen, die een uur vertraging kunnen opleveren.

Dat blijkt uit een plan voor aanpak van de files tot 2010 dat de stadsregio Rotterdam samen met het ministerie van Verkeer en Waterstaat vanochtend in Rotterdam presenteerde.

Volgens het plan zal de verkeersstroom in de regio Rotterdam in drieën worden gedeeld. Zakelijk vervoer (vrachtwagens en zakelijk personenvervoer) zal tegen betaling van tweeëneenhalf tot drie gulden per rit op filevrije wegen rijden. Andere weggebruikers kunnen kiezen tussen het gebruik van volle wegen of overstappen op het openbaar vervoer aan de rand van de stad, bij zogeheten transferia.

De Rotterdamse wethouder J. Van der Tak van Verkeer & Vervoer verwacht dat transferia in Rotterdam beter benut worden dan nu in Amsterdam en Groningen, omdat ze 'op de juiste plek' zullen worden gebouwd. Het plan gaat ervan uit dat het fileprobleem voor het niet-zakelijke verkeer 'onoplosbaar' is. Het fileplan valt of staat met de anderhalf miljard gulden extra die de Stadsregio tot het jaar 2007 van het Rijk wil ontvangen voor verbetering van het openbaar vervoer. Van der Tak: “Met dit plan willen we aan de Rijksoverheid de noodzaak daarvan aantonen.”

De rijkswegen A4 (van zuid naar noord) en A15 (van west naar oost) worden bestempeld als wegen voor zakelijk verkeer. De A16 en de A20 zijn voor het overige personenvervoer. De A4 zal ten noorden en ten zuiden van de stad verlengd worden. Tegen het noordelijk gelegen tracé bestaat in Schiedam veel verzet. Wethouder L. Hafkamp van Verkeer en Vervoer: “De regio gaat accoord met de aanleg van de A4 Noord, mits dat ondergronds gebeurt tussen Schiedam en Vlaardingen.” De ministers Jorritsma en de Boer moeten zich daarover nog uitspreken.

De ondernemersorganisatie voor logistiek en transport (EVO) is 'zeer positief' over het idee om zakelijk vervoer te scheiden van ander personenvervoer: “Het vrachtvervoer betaalt al mee aan de infrastructuur. Nu moeten de forensen betalen voor filevrij rijden.” De EVO vindt het geen bezwaar om te betalen voor filevrij rijden, maar over concrete bedragen is nog niet overlegd.Een woordvoerder van de ANWB vindt dat deze plannen “meer in de richting komen van wat wij willen, omdat ze een keuze bieden aan de weggebruiker.” De aparte rijstroken voor betaald rijden mogen niet ten koste gaan van de bestaande infrastructuur, meent de woordvoerder.