Roemenië 'schokt' Europarlement wet tegen homo's

ROTTERDAM, 23 SEPT. Het Europees Parlement heeft zich “geschokt” getoond door een voorgestelde wijziging van het Roemeense wetboek van strafrecht. Volgens dat wetsamendement kunnen homoseksuele relaties worden bestraft met maximaal drie jaar gevangenisstraf.

In een resolutie heeft het Europees Parlement president Iliescu van Roemenië eind vorige week gevraagd te verhinderen dat de strafwet wordt gewijzigd en heeft het de Roemeense regering herinnerd aan haar belofte, “de onderdrukking van de homoseksualiteit te beëindigen”.

Het Roemeense Huis van Afgevaardigden nam op 10 september met 168 tegen 20 stemmen bij 20 onthoudingen het amendement op de strafwet aan. Het stelt op “seksuele contacten tussen personen van hetzelfde geslacht” straffen van een half tot drie jaar. Homoseksualiteit was in Roemenië al lang strafbaar, met straffen van één tot vijf jaar, maar tot dusverre alleen wanneer sprake is van seksuele contacten in het openbaar en dan nog alleen wanneer ze leiden tot “een schandaal”. Als de Roemeense Senaat het wetsamendement eveneens aanneemt, zijn homoseksuele contacten ook strafbaar binnen de privésfeer.

Volgens Amnesty International zitten op dit moment 57 homoseksuelen gevangen wegens overtreding van het bestaande wetsartikel. Amnesty beschouwt de strafbaarheid van homoseksualiteit als een van de nog onopgeloste problemen inzake de mensenrechten in Roemenië.

Bij de stemming op 10 september bleken zowel de regeringspartijen als het grootste deel van de oppositie voor aanscherping van de wetstekst. Homoseksuelen, aldus een woordvoerder van de oppositionele Boerenpartij, “handelen in strijd met de morele overtuiging van de Roemenen en tasten de demografische groei van het land aan”. De Roemeense orthodoxe kerk heeft in de aanloop tot de stemming een campagne tegen homoseksualiteit gevoerd.

De Raad van Europa heeft drie jaar geleden Roemenië toegelaten op voorwaarde dat het een eind zou maken aan de strafbaarheid van homoseksualiteit.