PvdA-jeugd tussen 'rap' en vakbondsdemagogie

AMSTERDAM, 23 SEPT. Tweeduizend jongeren bezochten afgelopen zaterdag de tweede PvdA-jongerenconferentie. Ze kwamen af op de debatten, talkshows en optredens van PvdA-prominenten in het Amsterdamse universiteitsgebouw. Vorig jaar in Tilburg waren er zeshonderd bezoekers op de PvdA-jongerenconferentie.

Wanneer minister-president Kok de Oudemanhuispoort inloopt geeft net de nederhop-rapper Extince in de hal van het universiteitscomplex een luidruchtig optreden. De PvdA-leider blijft glimlachen terwijl hij het podium passeert. Jongeren hebben de wind mee in de PvdA sinds partijvoorzitter F. Rottenberg het voor het zeggen heeft. H. Wieringa (27), organisator van de milieuwerkgroep van het congres, vertelt: “Wallage wilde eerst niet komen. Hij zou te moe zijn van de Algemene Beschouwingen. Toen heeft het partijbestuur gewoon gezegd dat hij moest komen. Het is belangrijk dat politici weten wat er onder jongeren leeft”. Rottenberg was wegens ziekte afwezig.

Over uiteenlopende zaken wordt vrolijk gedebatteerd zonder dat het concrete beleidsaanbevelingen oplevert. “Allerlei meningen stuiten hier chaotisch heen en weer, zonder dat we aan het einde van de dag weten waar we nu voor of tegen zijn”, meent een deelnemer.

Premier Kok ziet veel in een Partij van de Arbeid waarvan de jonge leden hun activiteiten beperken tot onderwerpen die ze aanspreken. “Ik denk dat een flexibele manier van leven veel meer past bij de maat van mensen”, zegt Kok in het slotdebat. De PvdA-jeugd heeft vooral kritiek op het milieubeleid van het paarse kabinet. Kok komt hen tegemoet met de toezegging dat hij een 'groen' belastingstelsel in Europa op de agenda zal zetten.

Fractievoorzitter Wallage laat zich zonder morren ondervragen. Hij zegt dat hij na de verkiezingen nog wel vier jaar fractievoorzitter wil blijven. De fractieleider heeft zich voorgenomen zo kort mogelijk over Bolkestein te spreken. “Het is wel genoeg geweest deze week.”

Hij wil wel kwijt dat hij in het debat over asielzoekers tijdens de algemene beschouwingen voor het eerst 'echt kwaad' op de VVD-leider was. Wallage zegt niets te zien in een paarse partij, waarover D66-minister Wijers onlangs filosofeerde. “Paars is geen geloof. Ik heb nooit last gehad van de paarse romantiek van D66”.

Het illegalenprobleem blijft toch opspelen. Wanneer Tweede-Kamerlid K. Adelmund in een 'prettig gesprek' met Theo van Gogh de term 'razzia-politie' gebruikt voor het besluit van het kabinet om dertig miljoen extra uit te geven aan grensbewaking, loopt professor A. Heertje kwaad weg. “Razzia-politie is echt heel wat anders. Dat is een grote fout”, aldus de econoom. Waarop Van Gogh aan Adelmund vraagt: “Dat voortdurende demagogische taalgebruik, is dat een erfenis van je vakbondstijd?”

Het wetsvoorstel Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie (MUB) waardoor studenten hun plaats in het universiteitsbestuur verliezen, vinden de conferentiegangers nauwelijks interessant. Bij een discussie over het wetsvoorstel blijven de meeste stoelen leeg. Tijdens een gesprek van minister Ritzen (Onderwijs) met jongeren over 'idealen' besluit slechts een handjevol studenten op te stappen omdat Ritzen niet over de MUB wil spreken.

De optredens van schrijver Ronald Giphart en interviewer Van Gogh gaven voor VWO-scholier Paul Weel (17) de doorslag bij zijn besluit om de dure treinreis vanuit zijn woonplaats Sneek naar Amsterdam te maken. Daarnaast wil hij ook zien hoe politici er tijdens discussies in slagen om zaken te verhullen. Hij wil namelijk de studentenpolitiek in als hij volgend jaar bedrijfskunde gaat studeren. “De politiek trekt me wel, maar het verdient gewoon niet goed. Daar moet je rekening mee houden”.