Opheffen Ziektewet leidt tot doorwerken van ziek personeel

ROTTERDAM, 23 SEPT. Als gevolg van de afschaffing van de Ziektewet voelen veel werknemers zich door hun baas onder druk gezet om bij ziekte door te werken. Dat blijkt uit de reacties die dit weekeinde zijn binnengekomen bij de zaterdag geopende Meldlijn Ziektewet.

De Meldlijn Ziektewet, een initatief van de vakcentrale FNV en de Nationale Commissie Chronisch Zieken, stond de afgelopen twee dagen 210 bellers te woord. De meeste mensen klaagden erover dat hun baas oneigenlijke middelen gebruikt om te zorgen dat de kosten van ziekteverzuim zo laag mogelijk blijven. De werknemers worden naar eigen zeggen bedreigd met ontslag, ze moeten weer aan het werk terwijl ze nog ziek zijn en ze krijgen onvoldoende begeleiding tijdens de ziekteperiode. Ook klaagde een aantal over onheuse bejegening door de werkgever.

Volgens een kwart van de bellers heeft de afschaffing van de Ziektewet hun een baan gekost. Bijna 15 procent gaf aan te zijn ontslagen om gezondheidsredenen. Ruim 10 procent zei dat hun gezondheid hen bij het solliciteren naar werk problemen heeft opgeleverd.

De Ziektewet is sinds 1 maart vervangen door de Wet uitbreiding loonbetaling bij ziekte (Wulbz); op grond van die wet zijn werkgevers verplicht hun personeel bij ziekte een jaar lang ten minste 70 procent van het loon door te betalen. In ruil daarvoor hoeven ze geen premies af te dragen voor de Ziektewet. Werkgevers kunnen zelf beslissen of ze zich tegen het risico van zieke werknemers willen verzekeren of dat ze het salaris uit eigen zak betalen. Voorafgaand aan de privatisering uitte MKB Nederland al de vrees dat ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zich niet zouden verzekeren. Uit de reacties bij de Meldlijn Ziektewet blijkt dat de meeste klachten komen van werknemers uit het midden- en kleinbedrijf.

De Tweede Kamer evalueert begin november de nieuwe regels bij ziekte. De Meldlijn Ziektewet is nog tot het einde van deze week geopend. De resultaten en conclusies van de telefonische meldweek worden eind oktober bekendgemaakt.

In Duitsland woedt de discussie over het ziekengeld nog in volle hevigheid. Vorige week stemde de Bondsdag in met de regeringsplannen die voorzien in een korting van het ziekengeld tot 80 procent. De vakbonden hebben daarop laten weten dat bedrijven via CAO-onderhandelingen gedwongen zullen worden zieke werknemers het volledige salaris te blijven uitbetalen. Ondernemers die niet akkoord gaan, kunnen acties verwachten. Afgelopen vrijdag hebben de vakbonden een eerste resultaat geboekt: de nieuwe CAO voor in de detailhandel in de deelstaat Noordrijnland-Westfalen (500.000 werknemers) voorziet in aanvulling tot 100 procent. De werkgevers zijn ontevreden met de uitkomst. “We rekenen op een ontslaggolf, zoals we die nog niet eerder hebben meeegemaakt”, aldus hun onderhandelingsleider.