Meer belangenverstrengelingen in parlement

DEN HAAG, 23 SEPT. VVD-leider Bolkestein is niet de eerste parlementariër over wie berichten verschijnen aangaande belangenverstrengeling. In het geval van het Kamerlid H. van den Berg leidden publicaties over belangenverstrengeling tot diens aftreden. In het geval van senator H. Wiegel bleef de discussie beperkt tot een ruzie in de partijgelederen van de VVD.

Het Tweede-Kamerlid H. van den Bergh werd in 1987 gedwongen tot aftreden wegens transacties met aandelen. De defensie-woordvoerder van de PvdA stapte op na aanhoudende perspublicaties dat hij had gehandeld met en verdiend aan aandelen Fokker. Aanvankelijk moest Van den Berg onder druk van zijn toenmalige fractievoorzitter Kok alleen zijn woordvoerderschap opgeven. Na nieuwe publicaties oordeelde de PvdA-leiding destijds dat de positie van Van den Bergh onhoudbaar was geworden.

Enkele maanden geleden maakte vice-premier H. Dijkstal zich boos over zijn partijgenoot H. Wiegel. Op een algemene ledenvergadering van de VVD in april kritiseerde Dijkstal een brief die Wiegel als voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland aan minister Borst van Volksgezondheid had gestuurd. In die brief zetten de ziektekostenverzekeraars vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van de eigenbijdrageregeling die het kabinet in de gezondheidszorg wilde invoeren. Dijkstal vond het onjuist dat deze brief was ondertekend door Wiegel die immers ook nog lid is van de Eerste Kamer, en dus ook met de pet van senator op het beleid van Borst moet beoordelen.

Het voorval demonstreerde de gevoeligheid van vooraanstaande liberalen als Dijkstal voor wat de vice-premier beschouwde als een schijn van belangenverstrengeling. De aanvoerder van het VVD-smaldeel in het kabinet was vanmorgen onbereikbaar voor een reactie op het nieuws van Netwerk over de poging die zijn politiek leider, F. Bolkestein, als commissaris van het farmaceutisch concern MSD heeft ondernomen om het beleid van minister Borst te beinvloeden. Volgens GroenLinks-voorman Rosenmöller gaat het hier om meer dan om schijn. Er is volgens hem daadwerkelijk sprake van belangenverstrengeling.

Liberalen die vanmorgen wel wilden reageren deelden deze conclusie vooralsnog niet. Integendeel, vice-fractievoorzitter B. Korthals vroeg zich af of Bolkestein niet het algemeen belang had gediend door te interveniëren bij Borst.

Hij had haar op het gevaar gewezen dat een exportartikel aan Nederland voorbij zou gaan als het geneesmiddel Cozaar niet tijdig, voor 1 juni 1995, in het geneesmiddelenvergoedingsysteem werd opgenomen.

Korthals: “Ik vind dat Bolkestein volstrekt juist heeft opgetreden door in zijn brief eerlijk te zeggen dat hij optreedt als commissaris. Als hij als fractievoorzitter van de Tweede-Kamerfractie van de VVD een brief had geschreven, dàn was hij fout geweest. Dat heeft hij dus niet gedaan. Hij wees op de datum van 1 juni en ik zou bijna zeggen dat hij daarmee het algemeen belang diende.”