Kamerlid Esselink (52) overleden

DEN HAAG, 23 sept.Het CDA-Kamerlid Berry Esselink is vrijdagavond na een kort ziekbed overleden in zijn woonplaats Zwolle. Esselink, die 52 jaar is geworden, had enkele weken eerder een hartinfarct gehad. Hij was Tweede-Kamerlid sinds 1986.

Esselink was de milieuspecialist van het CDA. Ook volkshuisvesting behoorde tot zijn portefeuille. Hij was vice-voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer en lid van de parlementaire onderzoekscommissie die de affaire onderzocht rond de Limburgse woningcorporatie WBL.

In de fractie was Esselink lid van het fractiebestuur. Hij was een vertrouweling van fractievoorzitter Heerma. Esselink had een grondige dossierkennis en stond bekend als een gedreven milieuwoordvoerder. De afgelopen jaren gold hij als iemand die effectief oppositie wist te voeren.

Esselink werd in 1944 geboren in IJsselmuiden. Zijn politieke loopbaan begon bij de ARP-jongeren. Later werd hij secretaris van de ARP en daarna het CDA in Overijssel. Van 1978 tot 1987 was hij lid van provinciale staten.