jongeren gaan ook op zondag naar school

ROTTERDAM, 23 SEPT. Aan de voet van de Euromast in Rotterdam offeren 35 Chinese jongeren elke week hun vrije zondagmiddag op. De meesten van hen volgen in het dagelijks leven een opleiding in het middelbaar of hoger onderwijs, op zondag doorlopen zij voor veertig gulden per maand vrijwillig de Chinese Middelbare School. Vier uur lang in de schoolbanken om de kennis van de Chinese taal te vergroten en zich te verdiepen in de cultuur en geschiedenis van hun moederland.

“De meeste Chinese kinderen in Nederland spreken thuis met hun ouders wel Chinees, maar die taal beheersen doen zij niet”, vertelt initiatiefnemer Wong Yam. “Het is de bedoeling dat zij hier inzicht in de grammatica krijgen en hunlees- en schrijfvaardigheid verbeteren.” Daarnaast besteedt de school aandacht aan de rijke geschiedenis van China, die in het Nederlandse onderwijs nauwelijks wordt behandeld. “Het zou toch zonde zijn als de in Nederland wonende Chinezen de taal en cultuur van hun moederland zouden verliezen”, aldus Wong. De school heeft mevrouw Pei Yan Li ingehuurd als docent, die 27 jaar gewerkt heeft aan verschillende universiteiten in China.

Drie weken gelden opende de Dam Wah Middelbare School haar deuren aan boord van het het Chinese floating hotel-restaurant Ocean Paradise aan de Rotterdamse parkhaven. De school is een project van het Dam Wah-studiefonds, dat in 1992 is opgezet door leden van de Chinese gemeenschap in Rotterdam. Dat fonds stelde studiebeurzen beschikbaar voor Chinese scholieren in ons land. Naar het voorbeeld van de circa veertig al bestaande Chinese basisscholen bestemd voor kinderen tot 12 jaar, wilde de Dam Wah-stichting ook iets organiseren voor oudere kinderen. In afwachting van een geschikt klaslokaal dat bij de gemeente Rotterdam is aangevraagd, huisvest de school in een conferentiezaal van de hotelboot.

Het studiefonds, dat financieel vooral steunt op vertegenwoordigers van het Chinese bedrijfsleven in ons land, denkt met de opleiding ook aan eigen belang. “Het is de bedoeling dat onze leerlingen uiteindelijk kunnen bijdragen aan de Chinees-Nederlandse economische betrekkingen”, zegt Wong. Met een combinatie van een goede Nederlandse opleiding en de Chinese cursus moeten de leerlingen inzetbaar zijn bij in ons land gevestigde Chinese ondernemingen. Vandaar dat ook het vak Business Chinese op het programma staat, een vak dat in het Mandarijn gegeven wordt.

De leerlingen lijken echter vooral voor de taal naar Rotterdam te komen. “Ik weet niet of ik later wel bij een Chinees bedrijf wil werken”, zegt een 21-jarige leerlinge. “Ik doe dit voor het bijspijkeren van het Chinees.” Een 19-jarige klasgenoot, die Electrotechniek in Delft studeert: “Ik merk dat ik met mijn grammatica erg achterloop op de rest van de klas. Wat betreft opleiding stel ik prioriteit aan mijn studie in Delft, daarmee wil ik later aan de slag. Of dat nou hier of in China is, daar heb ik nog niet over nagedacht.”