EN DE OUDEREN, ZIJ BAKKELEIEN VOORT

Dit keer rolden zij niet vechtend over straat. Maar het aanwijzen van een door alle ouderenfracties in de Tweede Kamer gesteunde kandidaat voor het prestigieuze Presidium, de regelkamer van het parlement, had wel voeten in de aarde.

Het was dan ook een ingewikkelde kwestie. In het Presidium, waarin alle fracties vertegenwoordigd zijn, zat namens de ouderen het Kamerlid Leo Boogaard. Eerst als lid van de fractie van het Algemeen Ouderen Verbond (AOV), na het uiteenvallen daarvan in diverse splinters als lid van de Groep-Nijpels (drie leden). Maar Boogaard verliet het parlement onlangs om gezondheidsredenen. In het Presidium werd voorgesteld op de opengevallen plaats Jet Nijpels of Liesbeth Aiking te benoemen, de overblijvende leden van de Groep-Nijpels.

Op dat moment begon de onenigheid. Behalve de Groep-Nijpels, telt de Kamer nog drie andere groeperingen die specifiek de belangen van ouderen verdedigen: het AOV (twee leden), de Unie 55+ (één lid), en de Groep-Hendriks (één lid).

Het AOV maakte bezwaar tegen de kandidatuur van Nijpel of Aiking. Boogaard was in het presidium gekomen namens het AOV, stelde deze fractie, op zijn plek zou dus opnieuw een AOV'er benoemd moeten worden. De Groep-Nijpels was, zoals de naam al suggereert, bovendien niet meer dan een afsplitsing, net als de éénmans-fractie Hendriks. Voor die argumentatie bleek het Presidium niet ongevoelig. Besloten werd dat de ouderenfracties er zelf uit moesten komen.

En dus nodigde Will Verkerk, AOV-fractievoorzitter, voor afgelopen woensdagmorgen half elf schriftelijk de drie ouderenfracties uit: Groep-Nijpels, Theo Hendriks, en de Unie 55+ van Bertus Leerkes. Maar ook de Groep-Nijpels nodigde de fracties uit: telefonisch, voor een vergadering die een uur later zou beginnen.

Leerkes, de enige oudere die nog met niemand ruzie heeft gemaakt, had een radio-interview. Zijn medewerker liet weten dat hij om een uur of half twaalf verwachtte terug te zijn. Op dat moment hadden Verkerk, zijn collega AOV'er Cees van Wingerden en Hendriks al geconcludeerd dat Leerkes een goede kandidaat zou zijn. Nijpels, Aiking en Meyer (Boogaard's plaatsvervanger in de Groep-Nijpels), die om een uur of half twaalf toch maar naar de AOV-vergadering gekomen waren, hadden een voorkeur voor Aiking. “Ze zaten elkaar al bijna weer in de haren”, analyseerde Leerkes, die bij zijn verschijnen prompt tot voorzitter van de vergadering werd benoemd. Hij maande om te beginnen het gezelschap tot stilte. Vervolgens stelde hij voor er “in een kwartiertje, als grote mensen onder elkaar” uit te komen. Zelf hoefde hij niet zo nodig in het Presidium. “Maar het was drie tegen drie, de stemmen staakten, en toen hebben ze mij een beetje onder druk gezet.”

En zo komt Bertus Leerkes (74) nu in het Presidium. “Een aardige man”, aldus Verkerk (57), “al is hij niet meer de jongste”.

    • Greta Pama