DER SPIEGEL

De Duitse naoorlogse consensus-samenleving was lange tijd een voorbeeld in Europa. Economische groei en welvaart bewezen het succes van dit model.

Maar loopt die consensus op zijn einde, vraagt Der Spiegel zich af, nu er een conflict dreigt over de volledige doorbetaling van loon bij ziekte. De bonden accepteren de onlangs door de Bondsdag voorgenomen bezuinigingsmaatregelen niet. De magere jaren zijn nu echt aangebroken, maar politici, werkgevers en werknemers zijn niet gezamenlijk tot de noodzakelijke hervormingen in staat. Als de druk toeneemt, verstomt het gesprek. “Iedereen roeit nu in zijn eigen boot.” Moeten we zo langzamerhand niet van de 'geblokkeerde samenleving' spreken?