VVD'ers noemen aanval Wallage op Bolkestein te hard

ARNHEM, 21 SEPT. VVD-leider Bolkestein betreurt het dat de discussie over het asielbeleid met PvdA-fractieleider Wallage tijdens de algemene beschouwingen niet over de zaak zelf ging, maar over zijn persoon. Hij noemt het 'niet behulpzaam' dat Wallage zijn bedoelingen in twijfel trekt.

Bolkestein zei dit gisteravond na afloop van een VVD-partijraad in Arnhem. Ondanks het 'incident' wil Bolkestein de paarse coalitie voortzetten na de volgende verkiezingen, op voorwaarde dat het kabinet de beleidsplannen voor de komende twee jaar eensgezind uitvoert. Hij ziet echter niets in de suggestie van minister Wijers (Economische Zaken) voor een paarse partij. “De VVD hoeft daarvoor niet te vrezen”, aldus de liberale leider.

Tijdens de algemene beschouwingen ontstond een scherpe discussie tussen Wallage en Bolkestein. De PvdA-fractieleider beschuldigde Bolkestein van 'vissen in troebel water' nadat Bolkestein wel de problemen met asielzoekers maar niet de teruglopende aantallen noemde. Bolkestein zegt dat hij het vreemdelingenbeleid in de toekomst op een zakelijke manier aan de orde zal blijven stellen. “Wij laten ons niet afleiden door interrupties van minder verstandige aard.”

Ook de andere VVD'ers praatten uitvoerig na over Wallage's 'aanval'. Het Kamerlid Cherribi zei op het punt te hebben gestaan de Tweede Kamer “demonstratief te verlaten” tijdens het debat. Cherribi: “De aanval van Wallage was veel te hard, waardoor de zaak escaleerde. Wallage gaf daarmee ruimte aan Janmaat om zich ermee te gaan bemoeien. Ik kreeg er een unheimisch gevoel van.” Fractiegenoot A. van der Stoel: “Ik vond het een zwaar aangezette reactie. Wallage wilde niet horen wat Bolkestein zei, maar een verschil van mening creëren. Hij reageerde sterk emotioneel.”

Volgens minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) hoeft de botsing tussen de twee fractieleiders geen consequenties te hebben voor de samenwerking tussen de coalitiepartijen. “Dit is een incident dat per ongeluk uit de hand is gelopen. Als Wallage gepland had om Bolkestein onderuit te halen was het anders geweest.” Ook Bolkestein meent dat hij de zaak met Wallage kan uitpraten. “We eten iedere woensdag samen een broodje bij de premier. Daar zal deze zaak aan de orde komen.”

Kritische geluiden op de partijraad beperkten zich tot de accijnsverhoging die het kabinet heeft voorgesteld. Ook de afgetreden VVD-staatssecretaris Linschoten kwam nog even ter sprake. “Dat we een duidelijke omslag in sociale zekerheid hebben bereikt is een verdienste van voormalig staatssecretaris Linschoten”, memoreerde Bolkestein in zijn toespraak. Een toehoorder meende dat vooral de PvdA Linschoten “een kunstje heeft geflikt”.