Ruzie om duur medicijn

ROTTERDAM, 21 SEPT. Vrouwen met eierstok- of borstkanker zullen voorlopig niet kunnen worden behandeld met het geneesmiddel Taxol. Het ministerie van Volksgezondheid schuift een beslissing over het gebruik van taxoiden, een nieuwe generatie dure geneesmiddelen, steeds voor zich uit.

Eerder dit jaar leek het er nog op dat er een oplossing zou komen in de al drie jaar durende strijd rondom het antikankermiddel, toen de internisten en kankercentra op verzoek van minister Borst een richtlijn opstelden voor het gebruik van Taxol. Die wordt echter voorlopig niet gevolgd door het ministerie.

Veel ziekenhuizen vinden therapieën met het geneesmiddel Taxol te kostbaar, hoewel de resultaten veelbelovend zijn.

De Geneeskundige Vereniging ter Bevordering van het Ziekenhuiswezen, de beroepsvereniging van medisch-directeuren, riep twee maanden na de introductie zelfs op tot een boycot van Taxol.

Sindsdien is een groot aantal 'on-Nederlandse' affaires ontstaan. Onder druk van artikelen in plaatselijke kranten gingen sommige ziektekostenverzekeraars overstag en vergoeden een behandeling met Taxol.

De richtlijn die de Nederlandsche Internisten Vereeniging en de Vereniging van Integrale Kankercentra enkele maanden geleden hebben opgesteld, zou volgens het ministerie door de Ziekenfondsraad in beraad worden genomen, maar de Ziekenfondsraad blijkt desgevraagd nergens van te weten.

De internisten en de Integrale Kankercentra zijn boos op de minister. “Wij zouden van het ministerie nu wel eens duidelijk willen horen wat het nu is. We hebben de richtlijnen gegeven voor een puike kwaliteitscontrole bij het zeer ingetogen voorschrijven van het middel. Maar we zouden nu eindelijk graag een duidelijke dialoog met het ministerie willen hebben over de vraag of patiënten het middel wel of niet kunnen krijgen. Die vraag duwt het ministerie klaarblijkelijk voortdurend voor zich uit”, aldus de voorzitter van de Nederlandsche Internisten Vereeniging, dr. H.P. Muller.