Prominentere rol voor IFC

WASHINGTON, 21 SEPT. De International Finance Corporation (IFC), een onderdeel van de Wereldbank dat zich richt op de particuliere sector in ontwikkelingslanden, maakt een flinke groei door.

In het eind juni afgelopen boekjaar steeg het bedrag aan toegekende financiering met 10 procent tot een recordbedrag van 3,2 miljard dollar (5,4 miljard), zo blijkt uit het jaarverslag. De IFC verstrekt leningen en investeringskapitaal aan particuliere bedrijven die actief zijn in ontwikkelingslanden, terwijl de moederbank alleen leent aan overheden in de Derde Wereld. (ANP)