Pernette Osinga

Een schermer kan niet zonder zijn ogen. Zonder ogen kan de schermer niet waarnemen waar hij gaat steken en waar hij gestoken dreigt te worden. Zonder ogen weet hij niet waar de tegenstander staat en hoe groot de kans is dat hij hem raakt. Zonder ogen kan hij niet in de ander zijn ogen kijken.

Veilig achter het gaas van zijn gezichtsmasker, afgesloten van de boze buitenwereld en opgesloten in zijn eigen wereld beziet de schermer de dreigende situatie. Van zijn ogen wordt opperste waakzaamheid gevraagd. Al is een schrikreactie op een onverhoedse aanval nog zo begrijpelijk, geopend dienen ze altijd te zijn. Zelfs een nerveuze knippering van de oogleden kan fataal worden. Zeker de degenist kan elk moment een slag op zijn masker verwachten. Probeer in die benarde positie maar eens rustig en in evenwicht te blijven. Vlak voor een partij zijn de ogen het meest kwetsbaar. Dan kunnen die van de ene schermer die van de andere indringend aankijken. Het valt de schermer dan zwaar zijn gemoed te verbergen. Dan is er nog geen masker om zijn gezicht achter te verschuilen. Dan al begint de strijd, de elastische dans van twee gracieuze schermers.