Overleg met vorstin

In uw editie van 14 september schrijft J. Boerdam: “Ik las ... dat premier Kok iedere maandagmiddag bij de koningin op bezoek gaat. Nu al twee jaar lang”. Hij suggereert dat dit een recente gewoonte is, die samenhangt met de persoonlijkheid van de huidige beide bekleders van deze ambten.

Deze vaste afspraak dateert uit de regeerperiode van H.M. Juliana. “stelde De Jong aan de koningin voor dat deze elke maandagochtend naar Huis ten Bosch ... zou komen, waar zij dan de minister-president ... zou kunnen ontvangen”. P.F. Maas 'Kabinetsformaties 1959-1973', 's-Gravenhage 1982, blz. 251.

Voorts: “De gesprekken namen anderhalf uur in beslag”. “De ministers en staatssecretarissen gingen gemiddeld één keer per vier tot zes weken naar Huis ten Bosch.”

J.P. Rehwinkel schrijft: “In 1967 werd besloten tot herinvoering van het wekelijks overleg tussen koningin en minister-president op een vast tijdstip”. “De gemiddelde duur van wat het maandagmiddagoverleg is gaan heten, is ongeveer een uur.” Uit 'De minister-president', Zwolle, 1991, blz. 86.

Boerdam schrijft voorts: “wat het contact inhoudt, blijft giswerk.” Daarover is echter gepubliceerd in genoemde literatuur over premiers. Tijdens het bewind van H.M. Wilhelmina in de eerst jaren na de bevrijding vond dit overleg op zaterdag plaats.

    • W. Drees