Meri herkozen als president van Estland

TALLINN, 20 SEPT. Lennart Meri is gisteren herkozen als president van Estland. In de tweede stemmingsronde gaf een speciaal kiescollege hem met 196 stemmen de voorkeur boven zijn uitdager, Arnold Rüutel, die 126 stemmen kreeg.

Het speciale kiescollege, bestaande uit de leden van het parlement en afgevaardigden van de gemeenten, had in de eerste stemming, gisterochtend, drie van de vijf kandidaten geëlimineerd. In die eerste ronde kreeg Meri 139 stemmen en Rüutel - de voorzitter van het parlement, leider van de Boerenpartij en voormalig leider van de communistische partij - 85 stemmen. Zij gingen als bestgeplaatsten over naar de tweede ronde. Uitgeschakeld werden bij de eerste stemming Tunne Kelam, de vice-voorzitter van het parlement en leider van de Vaderland Unie, die met 76 stemmen iets te kort kwam, en twee oppositionele parlementariërs, Siiri Oviir (47 stemmen) en Enn Tougu (25 stemmen).

Het speciale kiescollege was bijeengekomen omdat het parlement het eerder in drie stemmingen niet eens was geworden over de nieuwe president. Bij die stemmingen had de winnaar de steun van tweederde van de afgevaardigden nodig. Rüutel kwam nooit verder dan eenderde van het aantal stemmen, maar Meri slaagde er tot drie keer niet in de tweederde meerderheid te behalen. Dat werd algemeen gezien als een uiting van het ongenoegen van het parlement over de manier waarop Meri in zijn eerste ambtstermijn het parlement heeft genegeerd.

Lennart Meri werd in 1992 president van Estland na een stemming in het parlement, waarin hij Rüutel versloeg. Bij de tevoren gehouden verkiezingen hadden de meeste Esten Rüutel nog de voorkeur gegeven. (Reuter, AP)