Jurassic Park groeit in Wollemi National Park in Australië

In 1994 vonden botanici in een vrijwel ontoegankelijke kloof in Wollemi National Park, een beschermd natuurgebied in New South Wales (Australië), dertig exemplaren van een onbekende dennesoort. Hij werd naar de vindplaats 'Wollemiden' genoemd.

Al snel kwam men erachter dat het ging om een zeer oude soort: dezelfde soort kwam al voor ten tijde van de dinosauriërs. De den kan dan ook worden beschouwd als een 'levend fossiel'. Omdat het om zo'n unieke vondst ging,besloot men de vindplaats geheim te houden en ook verder geen ruchtbaarheid aan de vondst te geven.

Nu is daarin verandering gekomen. Medewerkers van Mount Annan Botanical Gardens (bij Cambelltown) hebben onlangs opening van zaken gegeven aan de Sydney Morning Herald. Zij besloten daartoe op grond van een succesvol experiment: het opkweken van zo'n 500 zaailingen die ze op de vindplaats hadden verzameld. Het bleek dat die zaailingen gemakkelijk groot te brengen waren. Inmiddels hebben ze een hoogte bereikt van zo'n halve meter, en ze maken een gezonde indruk.

Ook is een exemplaar naar Montana State University (VS) gestuurd, waar de karakteristieken van de plant nader zijn onderzocht. Daarbij is gebleken dat hij taxol bevat, een stof die gebruikt wordt tegen bepaalde vormen van kanker, en die tot nu toe werd verkregen uit een bepaalde Taxus.

Hoe de nieuwe oude plant zo lang als soort heeft kunnen overleven, is een raadsel. Ondanks nauwkeurige nasporingen zijn er in het 500.000 hectare grote Wollemi Park geen andere plaatsen ontdekt waar hij groeit. Kennelijk is er sprake van een (nog door onbekende oorzaken) uitzonderlijk micromilieuwaarin de soort, steeds vertegenwoordigd door een uiterst gering aantal exemplaren, tientallen miljoenen jaren heeft kunnen overleven. Een zo kleine populatie heeft volgens de huidige botanische inzichten echter nauwelijks kans om zo lang voort te bestaan.

Mocht het werkelijk zo makkelijk blijken om de Wollemi den op te kweken als nu lijkt, dan is het niet uitgesloten dat we over een afzienbare tijd kunnen wandelen in een bos dat met recht als een Jurassic Park zou kunnen worden betiteld.

    • A.J. van Loon