IMF gaat toch deel voorraad goud verkopen

WASHINGTON, 21 SEPT. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gaat ondanks langdurig verzet van Duitsland toch goud verkopen om financieel bij te dragen aan een gezamenlijk initiatief met de Wereldbank om de schulden van de armste landen aan de twee instellingen te verlichten.

Dat heeft het Nederlandse IMF-bestuurslid O. de Beaufort Wijnholds gisteren verklaard. IMF-topman Camdessus maakte woendag na afloop van een bestuursvergadering slechts bekend dat de lidstaten het eens waren geworden over een bijdrage aan de schuldverlichting. Het woord goud nam hij niet in de mond. Maar volgens De Beaufort Wijnholds is daarover impliciet een afspraak gemaakt. In een intern document staat dat het IMF “het gebruik van zijn reserves zal optimaliseren”. “Dat betekent niets anders dan dat goud wordt verkocht”, aldus het Nederlandse bestuurslid.

Het vermijden van het woord goud lijkt vooral bedoeld om de Duitsers al te veel gezichtsverlies te besparen. Duitsland had slechts een handvol andere lidstaten aan zijn zijde, waaronder Zwitserland en Italië. Die steun was onvoldoende om het plan voor goudverkoop bij een stemming te blokkeren. Het IMF wilde het echter niet op een stemming laten aankomen. Het fonds streeft traditioneel naar besluiten met consensus om openlijke conflicten te voorkomen. Dat geldt zeker als het gevaar dreigt een belangrijke lidstaat als Duitsland voor het hoofd te stoten.

Het IMF zal op termijn maximaal 5 procent van zijn goudvoorraad verkopen. Dat levert ongeveer twee miljard dollar op. Het IMF zal dat geld beleggen en het rendement gebruiken voor versterking van het speciale ESAF-fonds. Dat verstrekt leningen met minimale rente aan arme landen. Daarmee zouden IMF-leningen met hogere rente kunnen worden afgelost. De Wereldbank spreekt voor verlichting van schulden haar winst en reserves aan.

Volgens De Beaufort Wijnholds zijn woensdag ook afspraken gemaakt over bijdragen van de lidstaten aan versterking van het ESAF-fonds. Nederland heeft 100 miljoen gulden toegezegd. De VS hebben beloofd “zich te zullen inspannen” om ook een bijdrage op tafel te krijgen. Dat is voor de Amerikanen al heel wat. De VS en Groot-Brittannië houden de hand altijd zo veel mogelijk op de knip en zijn dan ook de vurigste pleitbezorgers van kosteloze goudverkoop. (ANP)