EU en Iran praten over Rushdie

BRUSSEL, 21 SEPT. De Europese Unie en Iran zijn voor 95 procent akkoord over een oplossing van de zaak van de schrijver Salman Rushdie. De twee partijen hebben overeenstemming bereikt in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York, aldus bronnen bij de Europese Commissie.

Ruim zeven jaar geleden sprak de Iraanse ayatollah Khomeini het doodvonnis (fatwa) over Rushdie uit omdat zijn boek De Duivelsverzen godslasterlijk zou zijn.

De vertegenwoordigers van de vorige, de huidige en de toekomstige voorzitters van de EU (Italië, Ierland en Nederland) en de Europees Commissaris die is belast met de relaties met de Golfstaten, Manuel Marin, ontmoeten volgende week dinsdag de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Velayati, aldus de bronnen in Brussel. Volgens het akkoord zou Iran zich verplichten de fatwa niet uit te voeren in de landen van de Europese Unie. De EU zou zich blijven verzetten tegen de onherroepelijkheid van de fatwa, waaraan de islamitische wetten een goddelijk karakter toekennen.

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Van Mierlo heeft in juni tegen Rushdie gezegd dat hij van mening is dat een akkoord met Iran over de schrijver geen aanvaarding van het doodvonnis mag inhouden.

Overigens is de EU het intern nog niet eens over de afspraken met Iran. Sommige lidstaten willen geen enkele EU-uitspraak over de kwestie-Rushdie omdat zelfs het noemen van de fatwa een impliciete juridische erkenning van zo'n doodvonnis zou betekenen.

De kwestie-Rushdie heeft de betrekkingen tussen de EU en Iran sinds 1989 parten gespeeld. In 1992 begon de EU “een kritische dialoog” met Iran. (AFP)