Cultuur

Ondanks de aandacht voor cultuur in de media, blijft de daadwerkelijke invloed van de reeds tot staatssecretaris gebombardeerde minister van Cultuur in de tekst van de Troonrede helaas ook nog beperkt tot een enkele zin.

Hiermee is Cultuur schier onzichtbaar gemaakt en strijdt de staatssecretaris slechts een achterhoedegevecht in de aandacht van de lezer die de tijdelijke regeling voor de buitenschoolse opvang van kinderen van alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering te oordelen naar tekstuele aandacht even belangrijk dient te vinden als de Cultuurnota 1997-2000 Pantser of Ruggengraat. Niets over beoogd beleid met nieuwe en oude media. Nee, uit strategisch oogpunt heeft de staatssecretaris Cultuur besloten in de toekomst bij het departement Onderwijs te leen te gaan, Second Hand Rose in plaats van een nieuwe avondjurk. Ik voorspel dat het departement voor Cultuur in het jaar 2000 opgeheven zal worden wegens overbodigheid, daar we dan door de VVD gepropageerde culturele marktwerking van Henk van der Meyden van André Rieu mogen genieten, omdat daar zo'n vraag naar is.

    • Hanneke Eggels