BOLKESTEIN (6)

Tot mijn verbazing las ik een filippica van Frits Bolkestein tegen het inmiddels al in de bureaulade verdwenen integratieve vak Mens en Maatschappijwetenschappen (W&O 7 sept). De opstellers van de nieuwe examenprogramma's moesten keuzen maken opdat het programma in een bepaalde studielast voor de leerlingen 'leerbaar' zou zijn.

Maar het vak geschiedenis is met deze bijdrage van de Heer Bolkestein steeds maar meer gaan vragen. En mevrouw Netelenbos heeft deze wens meteen gehonoreerd. Deze beslissing is schrijnend onrechtvaardig voor bijvoorbeeld de opstellers van het examenprogramma maatschappijleer die zich wel netjes aan de richtlijnen van de staatssecretaris hebben gehouden, en een kwalitatief goed examenprogramma hebben opgeleverd. Zij hebben deze zomer te horen gekregen dat er voor maatschappijleer zelfs in het profiel Cultuur en maatschappij geen plaats meer was. Het zou daarom uitermate prettig zijn als de hoge claim van de geschiedenislobby ook onderbouwd zou worden met een kwalitatief goed examenprogramma.

    • Henk Groen