BOLKESTEIN (4)

In een artikel van de hand van Frits Bolkestein 'Eerst de feiten, dan de thema's' in de Wetenschap & Onderwijsbijlage van van 7 september wordt een pleidooi gehouden voor het schoolvak geschiedenis. Maar kennelijk realiseert Bolkestein zich kennelijk niet dat hij met leerlingen uit de bovenbouw Havo/VWO over een minderheid van de totale Nederlandse schoolpopulatie spreekt.

Nog steeds is de laatste jaren tussen de 55 en 60 procent van de schoolgaande jeugd gehuisvest in het (i)VBO/Mavo waar de verschillen in culturele achtergrond doorgaans vele malen groter zijn dan in het Havo/VWO. Goed burgerschap, waar Bolkestein zo hartstochtelijk (en terecht) voor pleit, is juist voor de categorie leerlingen op het VBO en het Mavo van toepassing. De kennismaking met het (Nederlandse) verleden wordt hun immers na de basisvorming (die in dit veld vaak een jaar korter duurt!) goeddeelsonthouden: geschiedenis & staatsinrichting behoort volgens de staatssecretaris in de plannen voor de VBO/Mavo-bovenbouw niet tot het zogenaamde gemeenschappelijke deel, niet tot het zogenaamde sector-verplichte deel. Als méér dan de helft van alle Nederlandse leerlingen na hun veertiende jaar verstoken blijft van het vak geschiedenis & staatsinrichting, hoe moeten we hen dan voorbereiden op goed burgerschap?

    • Edward Schenk
    • Vereniging Docenten Geschiedenis Vgn Utrecht
    • Herry Groothuis