Woede bij D66-fractie om student in bestuur

ROTTERDAM, 20 SEPT. De D66-fractie in de Tweede Kamer is woedend op de PvdA over de draai die de PvdA-fractie deze week heeft genomen in de discussie over het wetsvoorstel Modernisering universitaire bestuursorganisatie (MUB).

Nadat de PvdA in de loop van de parlementaire behandeling had voorgesteld dat een student lid kan zijn van het faculteitsbestuur, keerde de VVD zich daar tegen, waardoor het wetsvoorstel dreigde te stranden. Na veel overleg achter de schermen heeft de PvdA dit voorstel ingetrokken. PvdA en VVD hebben elkaar gevonden in een oproep aan de universiteitsbestuurders om rekening te houden met de noodzakelijke betrokkenheid van de studenten bij de universiteit.

D66 heeft van meet af aan in het debat gepleit voor studenten in het faculteitsbestuur, waarbij deze partij een stap verder gaat dan de PvdA. Terwijl de PvdA die mogelijkheid wilde openen, verlangt D66 dat het faculteitsbestuur meerhoofdig is en dat in dat bestuur een student thuishoort. Een amendement daartoe is door minister Ritzen onaanvaardbaar genoemd.

D66 wil nog niet uitspreken of zij uiteindelijk tegen de wet zal stemmen, maar de partij houdt vooralsnog vast aan haar amendement.

Ook oppositiepartij CDA hekelt het compromis. “Een afgang is het”, aldus het Tweede-Kamerlid A. Lansink (CDA.)