Vaste bedragen voor zorg ziekenhuizen

DEN HAAG, 20 SEPT. Minister Borst (Volksgezondheid) geeft ziekenhuizen toestemming om met zorgverzekeraars afspraken te maken over een vaste aanneemsom. Ziekenhuizen verplichten zich daarbij jaarlijks tegen een vast bedrag de zorg te verlenen die zich aandient, zonder verdere voorwaarden over de precieze besteding van de gelden.

Vijf ziekenhuizen in Zuid-Oost-Brabant, met als grootste het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, hadden de minister om toestemming hiervoor gevraagd. In een brief aan de Nederlandse ziekenhuizen betuigt de minister deze week haar instemming met de plannen. De ziekenhuizen zijn verheugd over de toestemming.

Borst erkent in de brief dat de huidige manier van budgetteren voor ziekenhuizen “niet stimulerend is om de patiëntenzorg zo optimaal mogelijk te leveren”. De ziekenhuizen zijn sinds 1983 gebonden aan een vast budget. Een gedeelte van de gelden bestaat uit functiegerichte budgettering, dat wil zeggen dat toekenning afhankelijk is van het aantal opnamen, ligdagen en poliklinische bezoeken. Deze systematiek verhindert volgens de ziekenhuizen het ontwikkelen van een andere, goedkopere manier van zorgverlening.

De vijf ziekenhuizen hopen vanaf komend jaar met een vaste aanneemsom te werken. Daartoe onderhandelen de ziekenhuizen de komende maanden met een aantal particuliere verzekeraars en de zorgverzekeraars CZ in Tilburg en VGZ in Nijmegen.

Een vaste aanneemsom is nu ook al gebruikelijk bij het budgetteren van medisch specialisten in de zogeheten lokale initiatieven.