Solana: NAVO heeft nog rol in Bosnië

LONDEN, 20 SEPT. De secretaris-generaal van de NAVO, Javier Solana, vindt dat het bondgenootschap in Bosnië aanwezig moet blijven na afloop van het mandaat van IFOR aan het eind van het jaar. Solana zei dat gisteren in Londen, waar hij sprak voor het International Institute for strategic studies (IISS).

Solana zei dat de “international gemeenschap, de NAVO incluis, ook na het eerste jaar nadat de Dayton-akkoorden in werking zijn getreden in Bosnië moet blijven. Op het gebied van veiligheid, kan heel wel een aanwezigheid van de NAVO noodzakelijk zijn, zij het kleiner en voor een strikt beperkte duur.” Het doel van een dergelijke aanwezigheid is volgens Solana de “regio aan stabiliteit te helpen en een klimaat van veiligheid te scheppen terwijl duurzame instituties gevestigd worden en de partijen hun volledige verantwoordelijkheid nemen”. Solana vindt dat druk van buiten op de partijen bij het Dayton-akkoord uitgeoefend moet blijven. “Als de internationale gemeenschap resoluut Bosnië behandelt als een zelfstandige staat, dan zal dat de beste aanzet zijn voor de partijen de realiteit te aanvaarden en die niet tegen te werken.”

Solana zei later te verwachten dat de meeste landen “genereus” genoeg zullen zijn mee te werken met een troepenmacht in Bosnië na afloop van het mandaat van IFOR. De medewerking van de VS aan een dergelijke troepen is volgens hem belangrijk.

In Washington heeft minister van defensie Perry gezegd dat het sturen van Amerikaanse troepen naar Bosnië in 1997 “problematisch” wordt. Hij zei dat in de Amerikaanse senaat, waar de republikein McCain zei dat de regering Clinton na de verkiezingen zonder meer de aanwezigheid van de Amerikaanse troepen in Bosnië zou verlengen. Perry antwoordde dat daarover nog geen enkele beslissing is genomen. (Reuter, AFP)