Personeel Arke vreest ontmanteling door fusie

Onder het personeel van reisorganisatie Arke in Enschede is grote bezorgdheid ontstaan over het verdere verloop van de fusie met Holland International. De ondernemingsraad zet grote vraagtekens bij het tempo waarin de fusieplannen gestalte moeten krijgen en laat de gevolgen van de fusie extern onderzoeken.

Het personeel vreest dat door de snelle uitvoering van de fusieplannen de eigen identiteit van Arke verloren gaat en dat die uiteindelijk ook gevolgen zal hebben voor het voortbestaan van de onderneming. Dit is volgens Hans Tattersall, voorzitter van de ondernemingsraad, ook de reden geweest dat de oprichter van Arke, Ferdinand Fransen, vorige week als commissaris opstapte.

“Arke is een oergezonde onderneming en dat moet zo blijven. Weliswaar blijft het merk Arke ook na de fusie bestaan, maar door staffunctionarissen die zeer nauw bij het produkt zijn betrokken van het hoofdkantoor weg te halen, wordt de ontmanteling in gang gezet”, aldus Tattersall.

Uit de adviesaanvraag die de ondernemingsraad heeft ontvangen blijkt volgens de or-voorzitter dat de fusie vooral is ingegeven om kosten te besparen. “Een strategische visie ontbreekt. Daarom willen wij een tegen-expertise.”

Volgens Tattersall is bij Arke noch bij Holland International verzet tegen de fusie op zich. Die is overigens juridisch al een feit. Het Duitse moederbedrijf TUI deed het echter een jaar geleden nog voorkomen alsof Arke en Holland International als zelfstandige ondernemingen onder de paraplu van Travel Unie konden blijven voortbestaan. Uit de nu gepresenteerde plannen blijkt dat tal van zaken worden geïntegreerd en het hoofdkantoor van Arke in Enschede wordt uitgekleed.

Tattersall ontkent dat het verzet tegen de versnelde fusie is ingegeven door emoties. “Natuurlijk is de situatie voor het personeel van Holland International anders. Die zaten al in het TUI-concern en blijven gewoon in Rijswijk. Arke is altijd een zelfstandig bedrijf geweest. Onze enige angst is dat dit bedrijf nu naar de kloten gaat.”

Als gevolg van de fusie gaan ruim 100 arbeidsplaatsen verloren. De meeste mensen kunnen binnen het concern een andere functie krijgen.