Perk en Shelley

Indien Rudy Kousbroek, zoals hij in het CS van 13 september schrijft, werkelijk op school heeft geleerd dat het gedicht 'Iris' van Jacques Perk geïnspireerd is door Shelley's 'Ode to a Skylark', dan moeten we toch twijfelen aan de competentie van zijn toenmalige leraar Engels. In werkelijkheid vertoont 'Iris' een sterke verwantschap met Shelley's 'The Cloud'.

Naschrift Rudy Kousbroek: D. de Jonge heeft groot gelijk.

    • D. de Jonge