Pas verschenen; Non-fictie

G.N.M. Vis: Van 'vulliscuyl' tot Huisvuilcentrale. Vuilnis en afval en hun verwerking in Alkmaar en omgeving van de middeleeuwen tot heden. 144 blz., Verloren, ƒ 29,-

Aardig geïllustreerde geschiedenis van het huisvuil en de onmtwikkeling in de verwerking ervan. In de middeleeuwen werden huisvuil en bagger gebruikt voor de ophoging en versteviging van het bewoonde land en het winnen van nieuw land uit het water, tegenwoordig wordt er elektriciteit uit gewonnen. Het boekje is uitgegeven ter gelegenheid van de opening van de nieuwe Huisvuilcentrale Noord-Holland.