Pas verschenen; Fictie; Vertaald

Vénus Khoury-Ghata: De maîtresse. Vert. Mirjam de Veth, Van Gennep, 198 blz., ƒ 34,90

Eveneens een roman uit Libanon. Een vrouw, wonend in het ontvolkte grensgebied tussen het moslim- en het christelijke stadsdeel, verlaat een dag na de geboorte van haar derde kind haar man om bij een welgestelde moslim in te trekken.