Onenigheid in Belgisch kabinet over fouten politie

BRUSSEL, 20 SEPT. Binnen het Belgische kabinet is onenigheid ontstaan over fouten in het onderzoek naar kinderontvoerder Marc Dutroux. Minister van Justitie De Clerck presenteerde gisteren twee onderzoeken waarin fouten van de Rijkswacht breed worden uitgemeten. Minister van Binnenlandse Zaken Vande Lanotte, verantwoordelijk voor de Rijkswacht, verklaart dat hij niet zal dulden dat die politiedienst als zondebok wordt aangewezen.

De onderzoeken zijn uitgevoerd door justitie in Luik en door het Hof van Cassatie. Minister Vande Lanotte heeft moeite met de rapporten, die zijn opgesteld door een van de betrokken partijen. Uit de onderzoeken blijkt dat de Rijkswacht al sinds 1985 onder de codenaam Othello een dossier bijhield over Dutroux, maar cruciale informatie niet heeft doorgegeven aan onder andere de justitie in Luik.

De Clerck heeft de onderzoeken voor advies doorgestuurd naar het Comité P, dat toezicht houdt op de politiediensten. Hij zal het verder aan het parlement overlaten een analyse te maken van de fouten in het onderzoek-Dutroux. De Belgische premier, Dehaene, kondigde gisteren gemaakte fouten, als die ernstig zijn, zullen worden bestraft.

Voor het vervroegd bijeengeroepen parlement gaf Dehaene toe dat zijn regering misschien te weinig aandacht heeft gehad voor justitiële vraagstukken en te veel het accent heeft gelegd op het halen van de doelstellingen voor de Economische en Monetaire Unie. De premier kondigde een aantal maatregelen aan om justitie te verbeteren, waaronder de reeds vorige maand toegezegde extra 0,5 miljard frank (ca. 25 miljoen gulden). De enige nieuwe maatregel die Dehaene voorstelde was de promotie van magistraten in de toekomst los te maken van politieke druk. Bevordering van rechters gebeurt nu op politieke voorspraak, waardoor twijfel bestaat aan hun onafhankelijkheid.

Het parket in Luik heeft bekendgemaakt dat twee meisjes die eind vorige maand zouden zijn ontvoerd nadat ze waren gaan winkelen in Luik, dat hebben verzonnen. De meisjes, die slapend in een bos bij Keulen door voorbijgangers werden teruggevonden, vertelden dat ze waren verdoofd en ontvoerd door een Duitser in een Mercedes. Nu blijkt dat ze zelf de trein naar Keulen hebben genomen.

Twee meisjes die afgelopen weekeinde uit Bouillon verdwenen zijn volgens justitie wel ontvoerd. De daders hebben zich na de ontvoering waarschijnlijk in de weg vergist en lieten het tweetal daarom achter in de berm bij de Frans-Belgische grens. Ze zouden de meisjes hebben willen ontvoeren naar Frankrijk, maar namen een verkeerde route, zodat ze opnieuw de grens hadden moeten oversteken. Keren was onmogelijk op de smalle weg en omdat ze een tweede grensoverschrijding waarschijnlijk te riskant vonden, lieten ze de twee meisjes verdoofd achter langs de weg.

    • Birgit Donker