Nescio (2)

Geert van Oorschot was in staat om overal een eigen mythe van te maken, maar Reinjan Mulder doet niet voor hem onder. In de boekenbijlage van 13 september schrijft Mulder In duizend woorden over de publicatiegeschiedenis van het werk van Nescio, en hij ontleent zijn verhaal vrijwel geheel aan mijn commentaar in deel I van Nesio's Verzameld Werk (p. 699-720).

Des te verbazender is het dat zijn artikel maar weinig lijkt op het mijne: zo ongeveer alles is door Mulder verkeerd overgenomen, fout geïnterpreteerd of in een merkwaardig licht gesteld.

Twee voorbeelden: Nescio schreef niet dat er “naar zijn idee sinds de bevrijding nooit belangstelling voor zijn werk was geweest” maar dat hem, integendeel, nog nooit van zoveel belangstelling voor zijn werk is gebleken. En degene die aanvankelijk over een verhaal zei “'t lijkt me niks”, was Van Oorschot niet, maar Nescio zelf.

Maar vooral: Mulders voorstelling van zaken, dat Geert van Oorschot “zich aanvankelijk nauwelijks in Nescio geïnteresseerd toonde” en jaren treuzelde met de uitgave van de bundel Boven het dal, mist werkelijk iedere grond. Geert van Oorschot had zijn eigenaardige kanten, maar het is duidelijk dat hij alle waardering verdient voor zijn inspanningen om aan het werk van Nescio recht te doen. Laat dat nog maar eens gezegd zijn, bij deze.

Naschrift Reinjan Mulder:

Mevrouw Frerichs heeft gelijk. Ik heb één citaat van Nescio bij vergissing aan Van Oorschot toegeschreven en in één van mijn eigen zinnen is het woordje 'zoveel' weggevallen. Het spijt mij.

    • Lieneke Frerichs