Massaontslag bij Franse Pechiney

PARIJS, 20 SEPT. Het Franse aluminium- en verpakkingsconcern Pechiney schrapt 4000 tot 5000 banen. Dat komt neer op meer dan tien procent van het totaal van 37.000 arbeidsplaatsen. Het bedrijf, dat in Vlissingen een productievestiging heeft, wil de reorganisatie eind 1998 hebben afgerond.

Met de operatie is een bedrag van 2 miljard frank gemoeid. Het grootste deel van de voorziening wil het bedrijf dit jaar nemen, waardoor het resultaat dit jaar negatief zal uitvallen, zo liet bestuursvoorzitter Jean-Pierre Rodier gisteren weten. Hoe groot dat verlies zal worden, gaf hij niet aan.

Pechiney zal een “beperkt aantal vestigingen sluiten”. Namen noemde hij niet. Hij sprak alleen van een kleine vestiging in Frankrijk en verscheidene grote in de Verenigde Staten. De ingreep moet Pechiney over ruim twee jaar een kostenbesparing van 4 miljard frank opleveren. Daarmee hoopt het concern te kunnen concurreren met andere grote aluminiumfabrikanten.

Pechiney Nederland in Vlissingen levert ook een bijdrage aan de reorganisatie, bevestigde directeur ir. H. Vrijlink gisteravond. Hij wilde echter niet zeggen of er arbeidsplaatsen bij de Nederlandse vestiging op de tocht staan. “Wij willen de komende dagen eerst met de ondernemingsraad overleggen en het personeel inlichten”, zei Vrijlink. Sluiting van de fabriek in Vlissingen is echter niet aan de orde.

In de vestiging van het Franse aluminiumconcern Pechiney in Vlissingen werd de produktie in april al met 7000 ton verminderd tot 138.000 ton. Het bedrijf streeft er daarbij naar de aangekondigde produktievermindering zonder gedwongen ontslagen gepaard te laten gaan. Eerder dit jaar liet Péchiney al weten 120.000 ton aluminium minder te zullen produceren.

In het eerste halfjaar slonk de netto winst van het moederbedrijf in Franrkijk tot 426 miljoen frank (140 miljoen gulden) vergeleken met 658 miljoen (216 miljoen gulden) in de eerste zes maanden van vorig jaar. De omzet kromp van 36,1 miljard tot 32,9 miljard frank (10,8 miljard gulden).

Oorzaak van de winstdaling is de omzetvermindering van 9,7 procent die Pechiney in zijn aluminiumactiviteiten te verwerken kreeg. De revenuen in deze divisie zakten tot 10,6 miljard frank. Daartegenover stond een omzetgroei bij verpakkingen van 2,7 procent tot 11,9 procent, hoofdzakelijk door hogere verkopen aan de drankenindustrie.

Als de reorganisatiekosten buiten beschouwing worden gelaten, stevent Pechiney af op een winstdaling. “Zonder duidelijk teken van economisch herstel in Europa in combinatie met sterk schommelende aluminiumprijzen, blijven onze voorspellingen voor de rest van het jaar voorzichtig, aldus het concern. Vorig jaar bedroeg de winst 732 miljoen frank.

Bij de bekendmaking van de winst van 1,46 miljard frank (480 miljoen gulden) over 1995 ging Rodier ervanuit dat het resultaat in 1996 zou stijgen. Over 1994 leed het in december vorig jaar geprivatiseerde concern een verlies van 3,18 miljard frank (1,05 miljard). Deze rode cijfers vloeiden evenwel voort uit de aanpassing van de boekhouding aan de strenge normen in de VS. (KRF/ANP)