Leeftijdsgrens voor seks mogelijk hoger

DEN HAAG, 20 SEPT. Het kabinet overweegt de leeftijdsgrens waaronder seksuele omgang met kinderen verboden is te verhogen. Het verbod op seksuele omgang met kinderen tot twaalf jaar zou moeten worden uitgebreid tot kinderen beneden de veertien jaar.

Dit blijkt uit antwoorden van het kabinet op Kamervragen. CDA en de kleine christelijke fracties wilden weten wat de gevolgen voor de wetgeving zijn van het wereldcongres over commerciële seksuele exploitatie van kinderen, dat onlangs gehouden werd in Stockholm.

Het kabinet, staat in de reactie, gaat onderzoeken hoe in de praktijk de eis uitwerkt dat bij ongewenste seksuele omgang met kinderen tussen twaalf en zestien jaar het slachtoffer, diens ouders, voogd of de raad voor de kinderbescherming een klacht moeten indienen. Dit zogeheten 'klachtvereiste' staat sinds vijf jaar in de wet.

Het onderzoek, aldus het kabinet, heeft twee redenen. Ten eerste zou het 'klachtvereiste' een belemmering kunnen vormen bij het opsporen van kinderprostitutie. Daarnaast “kunnen vraagtekens geplaatst worden bij de wel zeer jonge leeftijd van twaalf jaar”.

Het eventuele oprekken van die leeftijd tot veertien jaar staat niet in de kabinetsreactie, maar wordt bevestigd door een woordvoerder van het ministerie van Justitie.

Tot 1991 gold een verbod op seksuele omgang met kinderen tot zestien jaar. Bij een melding kon justitie ingrijpen, ook als die melding van derden kwam. Onder invloed van vrijere opvattingen over seksueel gedrag is door toenmalig minister Hirsch-Ballin (Justitie) het 'klachtvereiste' in de zedelijkheidswetgeving op genomen.

Het wereldcongres in Stockholm kreeg een extra dimensie door het zedenschandaal rond de Belgische kinderontvoerder Marc Dutroux. Minister Sorgdrager (Justitie) heeft onlangs aangekondigd de politie-expertise op het gebied van zedendelicten te willen vergroten.