Italiaan mag echtgenote slaan

ROME, 20 SEPT. Volgens de hoogste Italiaanse rechters mag je best af en toe je vrouw slaan, in een opwelling. Als het maar niet te vaak gebeurt.

Het Hof van Cassatie heeft een vonnis van acht maanden geannuleerd tegen een Siciliaanse man die zes jaar geleden zijn vrouw tijdens een ruzie had geslagen.De opperrechters achtten bewezen dat hij zijn vrouw zo hard had geslagen dat ze in het ziekenhuis moest worden behandeld, maar vonden dat er geen sprake was geweest van “systematisch en bewust” geweld.

Het slachtoffer, de 40-jarige Anna Mannino, was zeer tevreden met de uitspraak. Zij omschreef haar man als “een model-echtgenoot” en vertelde dat ze nooit zelf een aanklacht had ingediend. De zaak was aanhangig gemaakt door het personeel van het ziekenhuis.