'Grondpersoneel Schiphol wordt bedreigd'

WOERDEN, 20 SEPT. Het grondpersoneel op Schiphol heeft in toenemende mate te maken met agressief gedrag van passagiers, waaraan regelmatig ook fysiek geweld te pas komt. Werknemers krijgen schuttingtaal naar hun hoofd geslingerd, worden uitgemaakt voor fascist en racist, en krijgen soms zelfs een mep met een tas of de vlakke hand. Ook spugen komt voor.

Dit beeld rijst op uit een enquête die de Vervoersbond CNV heeft gehouden onder grondpersoneel van luchtvaartmaatschappijen en afhandelingsbedrijven op Schiphol. Meer dan 90 procent geeft aan wel eens met agressieve klanten van doen te hebben gehad. Meer dan 10 procent zegt dat het daarbij ook om fysiek geweld ging.

Uit de enquête blijkt dat het niet gaat om incidentele gevallen. Van de ondervraagden heeft 65 procent het afgelopen jaar meer dan drie maal met dergelijk gedrag te maken gehad.

Verbaal geweld is bijna gemeengoed geworden, luidt de conclusie van de Vervoersbond CNV. Bij het schelden “zijn de medewerkers de meest verschrikkelijke vormen van ziekten toegewenst”, deelt de bond mee. Het fysieke geweld uit zich vooral in het slaan met bagage en andere voorwerpen.

Niet bekend