Getouwtrek tussen twee provincies over vestiging dansgroep

GRONINGEN, 20 SEPT. Bestuurders van Friesland en Groningen zijn het oneens over de vestigingsplaats van de dansgroep die in de plaats moet komen van dansgezelschap Reflex. In een brief aan staatssecretaris A. Nuis pleiten de Leeuwarder wethouder I. van Ammers en gedeputeerde B. Mulder ervoor de nieuwe dansvoorziening in Leeuwarden te huisvesten.

“Lijkenpikkerij,” zegt de Groningse cultuurwethouder H. Pijlman. De Friese brief werd dinsdag naar Nuis gestuurd, net nadat hij de Cultuurnota had gepresenteerd. Daarin maakte Nuis bekend dat het Groninger dansgezelschap Reflex de rijkssubsidie van 1,7 miljoen gulden verliest. Nuis beloofde wel de stad en provincie Groningen dat er voor een nieuwe dansgroep een miljoen gulden beschikbaar zal komen.

De Friese bestuurders waren het hiermee niet eens. Zij wilden onverkort vasthouden aan het voortbestaan van Reflex en de Tweede Kamer bewegen alsnog een subsidie te geven. “Maar nu werpen ze zich achter onze rug om als nieuwe vestigingsplaats. Ze gaan tegen hun eigen strategie in,” zegt Pijlman. “Heel vreemd allemaal,” vindt de Groningse cultuurgedeputeerde M. de Meijer. De nieuwe dansgroep hoort volgens hen zeker in Groningen, alleen al omdat er een paar jaar geleden 21 miljoen gulden is geïnvesteerd in De Studio, waar onder andere Reflex is gehuisvest.

De Friese gedeputeerde B. Mulder laat de kritiek koud. De kans dat de Kamer de subsidiestop voor Reflex tegenhoudt, acht hij miniem. De brief is volgens hem gestuurd om aan te geven wat de inzet van Friesland is als een werkgroep aan de slag gaat om de nieuwe dansgroep op te richten. “Het mag niet vanzelfsprekend zijn dat het weer Groningen wordt. Als een dansgroep een nieuwe start moet maken, kun je dat beter markeren door in een andere stad te beginnen.”

De Friese bestuurders willen de dansgroep naar Leeuwarden halen om de ambitie van tweede culturele stad van het Noorden waar te kunnen maken. Ook zouden de theaters in Friesland wat betreft programmering de dans veel te bieden hebben. Sinds het zogeheten 'Herenakkoord' van kracht is, heeft volgens Mulder in Leeuwarden een 'culturele kaalslag' plaatsgehad. Friesland verloor door het Herenakkoord, waarin tussen Groningen en Friesland afspraken werden gemaakt over de verdeling van onderwijs- en cultuurvoorzieningen, het Frysk Orkest en het Conservatorium. “De dansgroep kan de culturele infrastructuur weer versterken,” aldus Mulder. Of de Friese overheden extra aan het dansgezelschap zullen bijdragen, moet volgens Mulder nog worden bezien.

Hij is het niet eens met het idee van Groningen om van het door Nuis beloofde miljoen ook twee ton te reserveren voor de Vooropleiding Theater en het festival De Noorderzon. “Wat hebben we daar in Friesland nu aan.”

Pijlman reageert fel op deze opmerking. “Wij hebben nota bene ons best gedaan dat Tryater en het Oerol-festival meer subsidie krijgen. Daar hebben we als Groningen ook geen belang bij.” Volgens Pijlman is de ruzie terug te voeren op het succes dat Groningen deze zomer als 'cultuurstad' heeft. “Dat misgunnen ze ons.” Hij zegt de kwestie wel vervelend te vinden omdat dit het beeld bevestigt dat Groningen en Friesland niet kunnen samenwerken.

    • Herman Staal