Europarlementariër Van Bladel uit PvdA

ROTTERDAM, 20 SEPT. De Nederlandse Europarlementariër L. van Bladel is uit de Socialistische Fractie van het Europees Parlement getreden. Van Bladel stapt over naar de centrum-rechtse Unie van Europa en heeft haar lidmaatschap van de Partij van de Arbeid opgezegd.

Van Bladels gewezen PvdA-collega's in Brussel willen dat zij zonder omwegen haar zetel beschikbaar stelt. De sociaal-democraten achten het “niet acceptabel” dat Van Bladel haar mandaat blijft vervullen en daarbij “de vloer van het parlement oversteekt om zich bij een rechtse partij te voegen”. De PvdA wijst voorts op een schriftelijke belofte van de Europarlementariër dat zij haar zetel zou opgeven bij beeïndiging van haar PvdA-lidmaatschap.

Reden voor Van Bladels vertrek is het gebrek aan politiek vertrouwen van de zeven andere PvdA-parlementariërs. Van Bladel heeft een paar maanden geleden haar medewerker R. Vierhout ontslagen omdat die zich laatdunkend had uitgelaten over de CDA'er Janssen van Raay, eveneens werkzaam in Straatsburg. De PvdA-delegatie draaide het ontslag echter terug.

De sociaal-democraten noemen de stap van Van Bladel in een schriftelijk uitgebrachte verklaring “volstrekt onbegrijpelijk”. Volgens de PvdA berust de overstap niet op een politiek motivatie, maar louter op het conflict met haar medewerker. Van Bladel was niet voor commentaar bereikbaar.

De Unie van Europa is een bundeling van onder andere de Franse Gaullisten, de Italiaanse Forza Italia van Berlusconi en de Portugese Partido Popular.