Europarlement blokkeert hulp aan Turkije

STRAATSBURG, 20 SEPT. Het Europees parlement heeft gisteren met een overweldigende meerderheid besloten de speciale hulp aan Turkije voortvloeiend uit de douane-unie met de Europese Unie te blokkeren uit protest tegen het mensenrechtenbeleid van Ankara.

Het gaat om 53 miljoen ecu (120 miljoen gulden), de portie voor 1997 van het over 5 jarenplan dat de douane-unie begeleidt. Het parlement riep tevens op tot bevriezing van financiële hulp in het kader van het hulppakket voor zuidelijke Middellandse-Zeelanden.

De zaak komt volgende maand aan de orde wanneer het Europees parlement de EU-begroting voor 1997 behandelt. Het parlement heeft daarin het laatste woord. Maar Europees Commissaris Van den Broek sprak gisteren van een dilemma, omdat van de voorgestelde maatregelen Turkse groepen die de democratie vijandig gezind zijn zouden profiteren.

Turkije heeft meteen scherpe kritiek geleverd op het besluit van het parlement. “Turkije heeft serieuze vooruitgang geboekt op het gebied van de mensenrechten in de laatste twee jaar”, aldus minister van buitenlandse zaken Tansu Çiller.

Het Europees Parlement ging in december na lange aarzeling akkoord met de douane-unie, mits Turkije vorderingen zou maken op het gebied van de mensenrechten. Maar volgens de resolutie die gisteren met 319 tegen 23 stemmen bij 20 onthoudingen werd aangenomen, is sinds het van kracht worden van de douane-unie de toestand van de mensenrechten in Turkije “zichtbaar verslechterd”. “Op het gebied van democratisering is geen enkele merkbare vooruitgang vastgesteld, terwijl de buitenlandse spanningen zoals de provocaties in de Egeïsche Zee en in Cyprus en de agressie in Noord-Irak zijn verveelvuldigd.”

De leider van de socialistische groep in het Europees Parlement, de Britse Pauline Green, stelde tijdens het debat voorafgaand aan de stemming dat “het vertrouwenscontract is geschonden”. “We hadden gedacht dat we een werkeljke kans aan dit land moesten geven, en ziedaar het resultaat”. (Reuter, AFP, AP)